Oceňovanie nehnutelností (znal.posudok)

Oceňovanie nehnuteľností

Ohodnotenie nehnuteľností v zmysle platných oceňovacích predpisov SR. Stanovenie trhovej ceny nehnuteľností štandardnými metodikami uznávanými v rámci EU a vyspelých ekonomík. Overenie správnosti stanovenia trhovej ceny nehnuteľností u ocenení vypracovaných inými osobami.

Vypracovanie znaleckých a odborných posudkov pre:

  • hypotekárne úvery
  • dedičské konanie
  • prevody vlastníckych práv
  • zrušenie a vysporiadanie BSM
  • zrušenie a vysporiadanie podielového vlastníctva
Tvorba www stránok! www.nainternete.sk