Energetický certifikát budovy je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti.

Energetický certifikát pre rodinný dom Vám vyhotovíme v cene 119-euro vrátane obhliadky. Termín obhliadky a odovzdania certifikátu prispôsobíme Vašim požiadavkám.

Certifikát je možné zhotoviť pokiaľ sú dostupné všetky požadované dokumenty, hlavne projekt rodinného domu, projekt zdravotechniky (kúrenie, rekuperácia, technologické komponenty..) prípadne aj umiestnenie rodinného domu v lokalite a podobne. Samozrejme je potrebné poznať aktuálny stav, ktorý sa často líši od dokumentácie, ktorá bola použitá pri žiadosti o stavebné povolenie. Pri stavbách realizujeme obhliadku nehnuteľnosti pred certifikáciou

Energetická certifikácia je povinná:
  • pri predaji budovy
  • pri prenájme budovy
  • pri dokončení novej budovy
  • pri dokončení významnej obnovy
energeticky-certifikat-budovy
Tvorba www stránok! www.nainternete.sk