Činnosť stavebného dozora

Som samostatná osoba s odbornou spôsobilosťou, držiteľom osvedčenia pre výkon stavebného dozoru vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI). Špecializujem sa na dozorovanie stavieb a poradenstvom pri kúpe nehnuteľností najmä na západnom Slovensku.

Mojím cieľom je poskytnúť Vám svoje vedomosti a skúsenosti v realizácii Vašich stavebných zámerov pri výstavbe alebo kúpe nehnuteľnosti. Ponúkam Vám pomoc vo forme stavebného-technického dozoru, výberom dôsledných dodávateľov prác a vhodného stavebného materiálu. V procese výstavby hájim Vaše záujmy a aktívnym pôsobením na stavenisku dohliadam na postup, kvalitu prác a materiálov.

Pri stavbách uskutočnených svojpomocne je stavebný dozor nápomocný pri výstavbe, svojou odbornou spôsobilosťou skvalitňuje samotný proces výstavby. Zo zákona zodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby. Na základe skúseností vie odporučiť vhodných a dôsledných dodávateľov prác, aby vaše očakávania neboli sklamaním.

Ak sa rozhodnete pre dielo zhotovené dodávateľsky (napr. stavebnou firmou) Vám slúži stavebný dozor ako Vaša odborná kontrola prevedených stavebných prác dodávateľom, vhodnosť materiálov ktoré dodávateľ istotne vždy považuje za kvalitné… Samozrejme cieľom stavebnej firmy ktorá Vám zhotovuje dielo je čo najväčší zisk. Činnosť stavebného dozoru zpošíva aj v kontrole investovaných financií, pri úhrade faktúr dodávateľovi. Tí skúsenejší istotne vedia koľko finančných prostriedkov vynaložili mnohokrát aj neopodstatnene za položku, ktorou veľmi radi stavebné firmy disponujú. Je to položka tzv. práce naviac ktoré sú zahrnuté v zmluve o dielo, no firma Vám ich dá aj napriek tomu zaplatiť pretože vraj ide o nad rámec prác.


Tvorba www stránok! www.nainternete.sk